HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Advokatbyrån Ulf Carlzon AB värnar om Dina personuppgifter som vi hanterar inom ramen
för uppdraget, våra skyldigheter som advokater och den nya dataskyddsförordningen, GDPR,
som ersätter personuppgiftslagen PUL. GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018.

Detta innebär att:


Vi använder informationen endast för det ändamål som uppdraget kräver.
Vi mottar den information som vi har behov av för uppdragets fullgörande.
Vi lagrar inte informationen längre än vad uppdraget kräver och vad som åligger oss som
advokater.


Vi kommunicerar öppet med Dig om vår hantering av dina uppgifter.
Vi har som advokater en skyldighet att bevara viss information i 10 år efter att uppdraget
slutförts.
Vi och våra personuppgiftsbiträden ansvarar för behandlingen av personuppgifterna
Vi ser till att personuppgifterna behandlas konfidentiellt.

 

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta
oss.

Du har möjlighet att få del av hur vi hanterar dina uppgifter och vilka rutiner vi har
därvidlag. Du har möjlighet att återkalla ditt samtycke som du lämnat för det fall du senare
ändrar dig. Du kan även kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.